Back to Top

Jarka Sochová

školička a kroužky pro děti

tel. 605 753 303

 

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu pedagogickou (zaměření na předškolní výchovu a speciální pedagogiku) Vždy bylo mým snem věnovat se dětem a jsem moc vděčná za to, že se mi splnil. Přináší mi radost pracovat s dětskou duší a být součástí jejich fantazie a radosti.

Pracuji ve školce čtyři roky z toho 2 roky jako hlavní učitelka. Ve školičce jsem měla všechny věkové skupiny (2,5-5 let). S dětmi velmi ráda vyrábím a tvořím. Vždy se snažím dbát na věk dítěte. Školka, ve které jsem působila, bohužel končí. Přecházím do jiné školky, pouze na poloviční úvazek. Ten zbývající čas chci věnovat dětem trochu jinak a pokusím se jim předat mnohem více. Díky rodičům, kteří mě stále motivovali a věřili ve mě a díky Irence, která mi nabídla prostory v centru Křídla Duše, budou pátky patřit školičce s nejmenšími dětmi, tvoření s těmi většími a přípravě na školní docházku s předškoláky.

Kurzy a osvědčení:

· Specifika práce s dvouletými dětmi v prostředí MŠ

· Animátor volného času- výtvarná výchova

· Psychosociální výcvik zaměřený na primární prevenci proti závislostem na psychoaktivnívh látkách

· Cerifikát o absolvování školení první pomoci