Káťa K.

Jóga je má celoživotní láska. 

Na své první lekci před 15ti lety jsem procítila celým svým tělem, že „to je to ono“. Od té doby mě jóga provází v různých formách i podobách.

Setkala jsem se s mnoha směry jógy. Vystudovala jsem kurz učitele jógy II.třídy na České akademii jógy, absolvovala Underground yoga school s Daliborem Štědronským a zúčastnila se spousty workshopů a seminářů.

Miluji staré učení tradiční jógy a její kořeny i ásanovou praxi dynamické Ashtanga jógy.  I přes nespočet nástrojů, technik a metod, které dnes máme k dispozici je pro mě důležité mít ve vědomí, že podstata jógy je neměnná.

Vzdělání: 

kurz učitele jógy II.třídy na České akademii jógy
Underground yoga school s Daliborem Štědronským